Tyytyväiset naantalilaiset

5.1.2021

– mutta miten käy tulevaisuudessa?

Kuntaliiton tuoreen tutkimuksen mukaan naantalilaiset ovat Suomen tyytyväisimpiä kotikaupunkinsa palveluihin.

Parhaan arvosanan sai terveyskeskuksen vastaanotto, melkein 90 prosenttia naantalilaisista on tyytyväisiä saamaansa palveluun. Seuraavina hyvän palvelun listalla ovat hammashuolto, neuvola, kouluterveydenhuolto ja kotisairaanhoito.

Varsin haasteellisella kuluvalla valtuustokaudella, jolloin Kokoomus on ollut valtuustossa selkeästi suurin ryhmä, on Naantalin talous onnistuttu pitämään hyvässä kunnossa ja meillä on ollut varaa viime vuosien aikana parantaa näitäkin palveluja. Se näyttää saavan kiitosta kaupunkilaisilta. Tänäkin vuonna palkkaamme vielä yhden uuden terveyskeskuslääkärin ja kotihoitoon saadaan useita käsipareja lisää. Myös kotisairaalan toiminta on saanut paljon kiitosta vanhusväestöltä, tarvittavat palvelut tuodaan kätevästi kotiin.

Hyvistä palveluista saamme ensisijaisesti kiittää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöämme. Moni terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimialueella työskennellyt on koronavuotena joutunut venymään kaupunkilaisten hyväksi. Kiitos teille ja kaikille muillekin kaupungin palveluksessa toimiville erinomaisesta työstä.

Mutta mitä meidän hyville palveluillemme tapahtuu, jos ja kun Suomen nykyisen demarivetoisen hallituksen sote-suunnitelma maakunnista tai hyvinvointialueista toteutuu? Kaksi kolmasosaa Naantalin verotuloista imaistaan maakunnan kassaan ja kaikki investointeihin käytetyt lainat jäävät meidän maksettaviksemme. Valitettavasti pelkona on, että maakunnan päätöksentekijät keskittävät ja karsivat palveluja tulevina vuosina. Se ei lupaa hyvää ainakaan laajan saaristoalueemme lähipalvelujen tulevaisuudelle, tästä olen erityisen huolissani.

Turun Sanomien artikkelissa (3.1.2021) professori Arto Alanko ja turkulainen lääkintöneuvos Sakari Alhopuro pohdiskelevat ongelmia, joita sote-uudistukseen liittyy: kustannusten kasvu, kuntien jakautuminen häviäjiin ja voittajiin sekä veroasteen nousu.

Mitä sitten voimme tehdä? Toivomme kannattaa nyt laittaa siihen, että perustuslakivaliokunta katsoo sote-ratkaisun loukkaavan kunnallisen itsehallinnon periaatetta. Demarien tasapäistämispyrkimyksille ei saisi antaa periksi. Naantalin kaltaisia hyvin asiansa hoitaneita kuntia ei tulisi rangaista.

Jan Lindström

Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja