Naantalin tilinpäätös 2019

2.4.2020

Naantali teki 4 miljoonan euron ylijäämän, 2,3 miljoonan tuloksen ja vähensi 6 miljoonalla velkaansa vuonna 2019.

Naantali on onnistunut pienentämään velkaansa, jota on nyt vain 750 euroa asukasta kohden. Kuntien keskiarvo on 3360 euroa. Olemme muita onnekkaampia, sillä pystymme muita kuntia paremmin varautumaan pandemian taloudellisiin vaikutuksiin. Vuodesta 2020 on tulossa inhimillisesti vaikea, joten taloudellinen puskuri on juuri nyt todella hyvä asia..

Kaupunkikonsernilla on toki huomattavasti enemmän velkaa, mutta kuitenkin vain noin puolet kuntien keskiarvosta. Konserniyhtiöitä ovat Naantalin Vuokratalot, Satama, Energia ja Matkailu

Kuntalaisten ja yritysten maksamat verotulot vähenivät valitettavasti kolmella miljoonalla budjetoidusta verotulojen jaksotuksen ja verokorttiuudistuksen takia. Onneksi saimme satunnaisia tuloja esimerkiksi maa-alueiden myynnistä ja pääsimme tavoiteltuun tulokseen.

Toimintamenot kasvoivat edelleen ja vaativat taas tilanteen normalisoitua erityistä huomiota, jotta pystymme selviytymään raskaista investoinneista keskustan ja Luonnonmaan kunnallistekniikkaan, asuntomessuihin ja koulu- ja päiväkotiverkon uusimiseen.

Toimintamenot, kuten esimerkiksi kaupungin henkilöstön palkat ja erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat viimeisten viiden vuoden aikana noin kymmenen mljoonalla. Menojen hallitseminen vaatii taas tilanteen normalisoiduttua erityistä huomiota, jotta pystymme selviytymään raskaista mutta tärkeistä investoinneista ja, jotta meillä olisi mahdollisuus säilyttää nykyinen edullinen veroprosenttimme tai mahdollisesti laskea sitä.

Strategiset tavoitteemme toteutuivat hyvin ja niiden tueksi laadittiin elinvoimaohjelma, joka pureutuu yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä saariston elinvoiman kehittämiseen.

Asuntorakentaminen jatkuu vahvana, viime vuonna valmistui sata uutta asuntoa ja tänä vuonna arvioidaan valmistuvan 150 asuntoa. Pysymme siis muuttovoittokaupunkina vaikka lapsia syntyy edelleen liian vähän. Viiden viimeisen vuoden aikana väkilukumme on noussut kuudella sadalla. Vuoden aikana hyväksyimme viisi uutta asuntokaavaa ja Luonnonmaalle sekä Isosuon alueelle valmisteltiin uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita.

Asuntomessualueen ruoppaukset etenivät ja kunnallistekniikan rakentaminen aloitettiin kaavan hyväksymisen jälkeen. Osa tonteista saatiin jo myytyä ja loput ovat aktiivisessa myynnissä.

Kuluva koronavuosi on edelleen arvoitus monessa mielessä. Toivottavasti mahdollisimman moni säilyy terveenä. Inhimillisesti ja taloudellisesti vuosi tulee olemaan raskas. Kuluva vuosineljännes kokee melkoisen notkahduksen, mutta talouden odotetaan elpyvän jo seuraavan vuosineljänneksen aikana, ainakin mikäli ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharjun ennusteeseen on luottaminen.

Jan Lindström 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

jan.lindstrom@naantali.fi