Naantalilaiset uskovat kotikuntansa vetovoimaan

5.2.2021

Me naantalilaiset pidämme tärkeimpinä asioina hyvää asuinympäristöä, hyviä palveluita sekä luonnon läheisyyttä. Kuntaliiton kuntalaiskyselyn perusteella uskomme myös Naantalin vetovoimaan. 

Mitä parempana kuntalainen pitää kunnan talouden hoitoa, sitä paremmin hän arvioi oman kuntansa pärjäävän kuvitteellisessa kilpailussa. Kyselyn tuloksia esiteltiin maanantaina valtuuston kokouksen edellä. 

Naantalin kaupungin taloudellinen asema on yksi maan parhaita, ellei peräti paras. Veroprosentti on alle maan keskiarvon. Velkamäärä on kohtuullinen. Väki kyllä ikääntyy, mutta onneksi myös asukasmäärän kasvu on lähtenyt nousuun. 

Valtakunnan kärkisija tulee hetkellä, jolloin edessä on paljon tuota asemaa vaarantavia haasteita. Jos me valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki kaupungin työntekijät voimme ottaa kunnian saavutuksesta, voidaan kysyä, miten me yhdessä ja erikseen selätämme edessä olevat haasteet kuten Nesteen tuotannon alasajon aiheuttaman työn ja tulon menetyksen, sote-uudistuksen verotulomenetyksen tai koronan matkailulle ja yrityksille yleensä tuomat haasteet. 

Naantali on siitä hyvässä asemassa, että kohtuullisesta veroprosentista huolimatta, prosentti tuottaa tuloja enemmän kuin maassa keskimäärin. Kiinteistöveroprosentti on maan keskiarvossa, mutta sen tulo on keskimääräistä suurempi. Siitä voidaan päätellä, että asukkaat ovat hyvätuloisia ja asuvat keskimääräistä arvokkaammissa asunnoissa. Huonoa on se, että kummankin korottaminen heikentäisi kaupungin vetovoimaa asuinpaikkakuntana, kun juuri nyt uusia asukkaita ja lapsiperheitä tarvitaan enemmän kuin aikoihin. 

Jos kulupuolta tarkastellaan, voidaan pitää saavutuksena sitä, että 1100 henkilön organisaation menojen kasvu on pysytty pitämään kohtuullisena viime vuosina. Kuinka tehokas näin suuri organisaatio sitten on, siihen ei ole olemassa yksiselitteisiä mittareita. Kaupunki ei ole ollut liioin innokas ottamaan uusia kannustavia (tulos)palkkausjärjestelmiä käyttöön eikä kuulemani mukaan myöskään soveltamaan työsopimuslain tarkoittamia ohjaavia (kirjallinen huomautus tai varoitus) toimia. Henkilöstöresurssien määrätietoinen  kohdistaminen ja ohjaus ovat paras keino hillitä menojen kasvua niin, että myös työilmapiiri säilyy hyvänä. 

Työilmapiirin säilyttäminen on osin myös luottamushenkilöiden vastuulla. On pakko myöntää, että kuluneen vaalikauden aikana olen tuntenut valtuustossa myötä häpeää eräistä puheenvuoroista. Itse miellän valtuutetun esimieheksi, jonka kuuluisi antaaohjaava palaute (johtajillekin) kahden kesken ja tunnustus julkisesti. 

Politiikassa on sallittua kärjekäs kielen käyttö. Jos kuitenkin julkisesti lausuu toisesta (totuuksiakin) loukkaamistarkoituksessa, kysymys yleensä on kunnianloukkauksesta. 

Toivon, etteivät niin salissa kuin sen ulkopuolella käydyt asiattomat keskustelut ole olleet edes pienenä syynä hyviä tuloksia saavuttaneen ja korkealle arvostamani kaupunginjohtaja Jouni Mutasen irtisanoutumiseen tehtävistään. Tuore kuntatutkimus on hyvä tunnustus myös hänen työlleen naantalilaisten hyväksi. 

Juha Haapakoski 
Valtuutettu (kok.)