Miten tavoitteissa onnistuttiin?

29.1.2017

Kokoomuksen katsaus Naantalissa päättyvältä valtuustokaudelta

TAVOITTEDEN TOTETUMINEN NAANTALISSA 2013- 2016

Kokoomus suurimpana valtuustoryhmänä asetti kuluvalle kaudelle muutamia keskeisiä tavoitteita.

Vaaliteemamme päämääränä oli turvallinen, moniarvoinen ja uudistuva Naantali. Tämä mielestämme toteutui hallitusti.

Tärkein tavoitteemme, Naantalin itsenäisyys toteutui. Saimme väkiluvun kasvamaan ja velan määrän alentumaan niin, ettei meitä voida enää pitää miltäin osin tarkkailuluokassa. Sataman toiminta turvattiin maltillisella yhtiöittämisellä. Kaupungin omaisuutta, jota ei tarvita palvelujen järjestämiseen on myyty pois ja siten realisoitu tarpeetonta omaisuutta ja vähennetty käyttökuluja.

Veroprosenttia valitettavasti jouduimme nostamaan tulevaa maakuntauudistusta silmällä pitäen. Valtionosuuden putoaminen ja Nesteen satamamaksujen puuttuminen pakottivat meidät turvaamaan palvelut ja talouden veronkorotuksella. Toiveissa on, että Nesteen maksut palautuvat välimiesoikeuden jälkeen, jolloin meillä on mahdollisuus alentaa veroprosenttia ensi syksynä. Alueellisesti veroprosenttimme on edullisin.

Kaupunkilaisille avointa, ajantasaista ja kattavaa tiedotusta on lisätty. Kaupungin verkkosivuja on kehitetty entistä paremmiksi ja siitä on saatu myös tunnustusta.

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on säilynyt ja mahdollistaa monipuoliset valinnanmahdollisuudet lapsiperheille lasten päivähoitoon. Ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettu laajalla rintamalla niin nuorille kuin vanhuksille. Harrastustakuusta teimme valtuustoaloitteen ja sen täytäntöönpano tapahtuu lähiaikoina.

Opetuksen taso kouluissa on korkea ja tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia esimerkiksi kielirikasteista koulutusta peruskoulussa sekä muuta Naantalin imagoon sopivaa ja nuorisioa kehittävää opetusta. Koulu- ja päiväkotikiinteistöjä sekä vanhusten palvelulaitoksia on peruskorjattu ja parannettu nopeaan tahtiin ja siten varmistettu niiden korkea käyttöaste ja hyväpalvelutaso. Esimerkkinä Birgittakoti keskustassa ja Velkuan Kummeli sekä Aurinkosäätiön palvelutalon laajennus.

Rasekon toisen asteen koulutuksen ja toiminnan muuttuminen Naantalissa oli valitettavaa, muttei omissa käsissämme. Siihen vaikutti valtiontukipäätöksien muuttuminen ja Raision kytkykaupat omista tyhjiksi jääneistä kiinteistöistä, joille piti löytää maksaja ja käyttäjä.

Elinkeinopolitiikkaa on aktivoitu matkailun yhteismarkkinoinnilla ja palkkaamalla elinkeinoasiamies. Yrittäjäyhteisöihin on pidetty aktiivinen yhteys ja toimintoja kehittävä ilmapiiri. Työttömien määrä on saatu pikkuhiljaa alenemaan ja syrjäytymisvaarassa oleville on järjestetty apua. Kaupunki maksaa Naantali -lisää yrityksille, jotka palkkaavat naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä.

Kaupungin investointitaso on säilynyt korkealla tasolla ja investointien toteutuksella on monipuolisesti työllistetty alueen yrityksiä ja parannettu palvelurakennustesten kuntoa sekä laajennettu katu- ja kunnallistekniikkaverkostoa Saaristokaupungin eri osissa, nyt kun kustannustaso on maltillinen ja tekijöitä riittää.

Yksi keskeinen tavoite oli Palvelustrategian laatiminen niin, että kaupungin kustannuksia saataisiin alennettua, joko omana tai yksityisen toimesta. Tämä toteutui ja saamme jatkossa ateria-, siivous- ja kiinteistöpalvelut tuotettua vuosittain yli puoli miljoonan edullisemmin palvelutasosta ja laadusta tinkimättä. Palvelu hoidetaan edelleen omana työnä, mutta tehostetusti ja volyymietua hyödyntäen. Saariston osalta pyritään hyödyntämään paikallisia osaajia.

Kaavoitushankkeet ovat edenneet ja kohta pääsemme rakentamaan uutta keskusta-aluetta. Keskustaan tulee kymmenkunta uutta kerrostaloa, uusi linja-autoasema ja liiketilaa. Uusia asuntoalueita on avattu Luonnonmaalle, Merimaskuun ja Soinisiin, merellistä asumista on kaavoitettu Pirttiluotoon ja Karjaluotoon.

Inhimillinen kaavoitusote jatkuu Kanta-Naantalin osayleiskaavan teossa, jossa kaupunkilaisten mielipiteitä on kuunneltu herkällä korvalla asukastavoitteesta liikaa tinkimättä.

Joukkoliikennettä Naantalin ja ympäristökuntien välillä sekä sisäisesti on parannettu Fölin avulla. Nuorimpien koululaisten turvalliset kyydit järjestetään kaupungin toimesta erikseen tämän vuoden alusta.

Tästä on hyvä jatkaa vahvan talouden ja eriomaisten palvelujen tukemana yhteistyössä uuden kaupunginjohtajamme ja muiden vastuullisten päättäjien kanssa kohti tulevia haasteita ja isoja uudistuksia.