Maailman paras paikka?

7.2.2021

Tilastokeskuksen julkaisemien maavertailujen mukaan Suomi on maailman vakain, vapain, onnellisin ja turvallisin maa. Kuntaliiton viimekesäisessä tutkimuksessa Naantali sai asukkailtaan vertailtujen saman kokoluokan kuntien parhaat arviot tyytyväisyydestä oman kunnan palveluihin ja niiden saatavuuteen. Vaikuttaa siltä, että saamme elää yhdessä maailman parhaista kaupungeissa.

Tyytyväiset naantalilaiset

Erityisen tyytyväisiä naantalilaiset ovat terveydenhoidon palveluihin. Lähes 90 prosenttia vastaajista on tyytyväisiä sekä päivähoitoon että kouluihin. Lähes samoihin lukemiin yltävät kaupungin tarjoamat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Kirjastojen palveluihin tyytyväisiä vastaajista on huimat 93 prosenttia. Eipä jää Naantalin tekninen sektorikaan huomiotta, sillä Naantali erottuu edukseen erityisesti asukkaiden tyytyväisyydessä teiden ja katujen hoitoon, ympäristön siisteyteen sekä joukkoliikenteeseen. Tärkeimpinä asioina naantalilaiset näkevät hyvän asuinympäristön, hyvät palvelut ja luonnonläheisyyden. Myös asioiden hoito kunnan kanssa koetaan hyväksi.

Politiikka on yhteistyötä

Tyytyväisyys palveluihin ja niiden saavutettavuuteen ovat merkittävässä yhteydessä naantalilaisten mielipiteeseen Naantalin päätöksentekijöistä ja poliittisesta päätöksentekokyvystä. Se, että naantalilaiset ovat tyytyväisiä palveluihin, on paras mahdollinen palaute poliitikoille, jotka ovat päätöksiä palvelujen järjestämisestä tehneet. Naantalissa Kokoomus on pitkään suurimpana puolueena ollut vahvasti mukana tehdyissä ratkaisuissa. Tosin yksinään ei politiikassa saa aikaan mitään, eikä yksi puolue pysty maailmaa parantamaan. Poliittinen päätöksenteko vaatii yhteistyötä, keskustelua ja kuuntelua yli puoluerajojen. Toisten kanssa se on helpompaa, toisten kanssa haasteellisempaa, kuten ihmiselämässä muutenkin. Viime kädessä demokratiassa enemmistö päättää asioista ja vastaa siitä, että päätökset tehdään kotikaupungin parhaaksi. Naantalissa päätöksenteko toimii ja asioita saadaan onnistuneesti eteenpäin, kuten tulokset osoittavat.

Palvelutalo ikäihmisille

Päättymässä oleva neljän vuoden mittainen valtuustokausi ja varsinkin viime vuosi 2020 olivat monin tavoin haasteellisia. Olemme kuitenkin pystyneet pitämään Naantalin talouden hyvässä kunnossa ja meillä on ollut varaa parantaa ja laajentaa kuntalaisten palveluita. Se näyttää saavan kiitosta naantalilaisilta. Hyvä linja jatkuu edelleen, sillä ensi vuonna aloitamme uuden palvelutalon rakennuttamisen ikäihmisille. Sen sijaintipaikasta päätetään tämän kevään kuluessa.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Hyvien palvelujen käytännön toteuttamisesta saamme ensisijaisesti kiittää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöämme. Moni terveydenhuollon, sosiaalitoimen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimialueella työskennellyt on koronavuotena joutunut venymään kaupunkilaisten hyväksi. Suuri kiitos teille ja kaikille muillekin kaupungin palveluksessa toimiville erinomaisesta työstä ja jaksamisesta.

Palvelut rahoitetaan verotuloilla

Tuoreen maakuntaennusteen mukaan myös yrittäjät ovat tyytyväisiä kaupungin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä on tärkeää erityisesti Nesteen jalostamoalueen uudelleen teollistamisessa. Jalostamotoiminnan loppuessa tarvitsemme tilalle uusia innovatiivisia yrityksiä, jotka työllistävät nykyiset jalostamon työntekijät sekä vieläpä mahdollisesti huomattavan määrän uusiakin työntekijöitä. Tarvitsemme kaikkien alojen uusia yrityksiä ja työpaikkoja, jotta Naantalin talous pysyy vahvana ja kaupungin vetovoima säilyy. Yritykset ja työntekijät kasvattavat kaupungin verotulojen määrää, ja niillä verotuloillahan ne hyvät palvelut rahoitetaan.

Jan Lindström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kok.

Julkaistu Nasta-lehdessä 2021/1