Kokoomuksen kunnallispoliittiset tavoitteet 2017-2020 Turvallinen ja uudistuva Saaristo – Naantali

10.2.2017

Kokoomuksen Naantalin kunnallisjärjestö ry:n ja valtuustoryhmän yhteisesti laaditut tavoitteet Naantalissa

 

1. Lähipalvelut

 

 

 

 

 • Vaikuttaminen tulevassa Maakuntahallinnossa ja lähipalveluiden turvaaminen. Haluamme säilyttää oman iltapäivystyksen terveyskeskuksessa.

 

 • Vanhus- ja hoivapalveluiden kehittäminen ja kotona asumisen mahdollisuuden turvaaminen .

 

 • Kotihoidontuen kuntalisän jatkuminen Naantalissa vähintään nykyisellä tasolla.

 

 • Palvelusetelien käytön laajentaminen.

 

 • Valinnan mahdollisuuksien lisääminen perhepäivähoitoa ja yksityistä päivähoitoa lisäämällä.

 

 • Monipuoliset yksityiset hoiva-ja asumispalvelut ikäihmisille lisäämään valinnanmahdollisuutta.

 

 

 

2. Turvallisuus ja toimiva liikenne

 

 • Kattava ja tehokas joukkoliikenne.

 

 • Tietoliikenteen toimivuus koko kunnan alueella.

 

 • Turvallinen koulutie.

 

 • Viihtyisä, turvallinen ja uudistuva keskusta-alue.

 

 • Maksuton yhdysliikenne saaristoon.

 

3. Koulutus

 

 • Kouluverkon harkittu kehittäminen lapsiluvun ja eri alueiden tarpeiden mukaan .

 

 • Tasokas, nykyaikainen ja monipuolinen perusopetus ; hyvät tilat, riittävät resurssit.

 

 • Kasvun ja oppimisen erityistarpeiden varhainen toteaminen ja tukeminen.

 

 • Saariston koulujen säilyttäminen.

 

 • Jatkokoulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle.

 

 • Syrjäytymisen ehkäisevä elämänpolku jokaiselle oppilaalle. 10-luokan käynnistäminen tarvittaessa.

 

 • Oman lukion säilyttäminen.

 

 • Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluiden riittävä saatavuus.

 

 1. Elinvoima – Yrittäjät

 

 • Maakunnan paras paikka yrittää.

 

 • Paikallisten yrittäjien mahdollisuus osallistua kaupungin hankintoihin.

 

 • Teollisuus- ja yritystonttien tehokas kaavoittaminen

 

 • Merellisyyden ja saariston hyödyntäminen kaavoituksessa ja maapolitiikassa uusien asukkaiden saamiseksi.

 

 • Naantalin kehittäminen ympärivuotisena matkailukaupunkina.

 

 • Aktiivinen naantalilainen työllisyyspolitiikka.

 

 • Olemassa olevien  kyläkeskusten säilyttäminen  elävänä.

 

 1. Harrastukset

 

 • Harrastuspaikat ja mahdollisuudet kulttuurin ja liikunnan parissa kaikenikäisille.

 

 1. Talous ja kunnan itsenäisyys

 

 • Veronprosentin  alentaminen ja kilpailukykyisenä pitäminen.

 

 • Talouden tasapaino ja velan määrän vähentäminen.

 

 • Naantali säilyy itsenäisenä kuntana.