Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12. ryhmäpuheenvuoron piti Tero Tavio

13.12.2021

Tänään Naantalin kaupunginvaltuusto kokoontui päättämään vuoden 2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2025. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Tero Tavio.


Arvoisa Puheenjohtaja, hyvät kokouksen seuraajat, valtuutetut.

Jos yleensäkään kannatta kadehtia viranhaltijoita talousarvioesityksen työstön aikana niin nyt on tulevaisuuden ikkuna sen verran huurussa tai jäässä, että helpoksi ei voi haukkua. Talousarvio sanassa todella kannatta sanan osaa ”arvio” korostaa.  Kaikki lähtee siitä, että asetetussa raamissa pysytään ja sitä kunnioitetaan. Pienenä kevennyksenä tähän alkuun todettakoon, että ”on sitten meidän luottamushenkilöiden tehtävä arvioida livetäänkö siitä vai otammeko itse hyväksymämme raamin tosissaan”.

Hyvin oli jokainen sektori sisäistänyt haasteellisina aikoina, että turvallisinta on pitää raamiajattelusta tiukasti kiinni. 

Jos ovat kaikki kunnat ja kaupungit muutoksen edessä niin Naantalissa se vasta tuulee. Nesteen jalostamon alasajo tulee jättämään monen miljoonan aukon yhteisöveroissa ja vaikka uuden kehitysyhtiön myötä on alueen uudelleenteollistaminen varmasti lähdössä käyntiin, menee siihen kuitenkin aikaa. Alueen tehokas käyttö tukee jatkossa myös hiipunutta työpaikkaomavaraisuuttamme, joka on väestön kasvun ohessa tärkeimpiä haasteitamme.

Se mistä ei ole keskustelua kunnolla edes aloitettu on, Nesteen alasajosta, tai pikemminkin sen johdosta jäävien yhteisöverojen puuttumisesta johtuvat mittavat sopeuttamispaineet. Nämä konkretisoituvat meille jo vuonna 2024. Onneksi yleisesti palvelutasomme on kiitettävää. Pakon edessä kiitettävästä siirtyminen ”hyvään tasoon” on huomattavasti helpompaa kuin ”tyydyttävästä tasosta” huonoon. On myös ymmärrettävä se seikka, että on täysin mahdollista, että joudumme keskustelemaan kipeistäkin asioista, kuten esimerkiksi henkilöstön tiivistämisestä. En halua maalata piruja seinälle, enkä varsinkaan olla itse se piru, mutta meidän jokaisen valtuutetun on hyvä sisäistää se, että TV:n aikanaan suosittu ”Toivotaan Toivotaan” ohjelma ei ole seurannut meitä 2020-luvulle.

Tulevan Hyvinvointialueen tuomat veroprosenttimuutokset tiedämme jo lähes desimaalin tarkkuudella. lisäksi tiedämme, että valtionavuista sulaa lähes 3 /4 osaa. Kokonaisverotulot putoavat puolella 99milj eurosta 47miljoonaan euroon. Tiedämmekö ja varsinkin sisäistämmekö mitä tämä tulee talouteen konkreettisesti vaikuttamaan? Tiedämmekö ja sisäistämmekö, millaista velkataakkaa pystymme kantamaan näillä talouden dramaattisilla muutoksilla? Muutokset ovat niin dramaattisia, että kaupunginhallituksen on syytä olla asian päällä, vähintään kuukausittaisessa seurannassa. Näin Naantalilla on mahdollista nopeastikin reagoida muuttuviin tilanteisiin.

Valtion jakamat koronatuet ”vääristivät” kuntatalouden pariksi vuodeksi. Ainoastaan kourallinen kuntia teki miinusmerkkisen tuloksen vuonna 2020. Suurista kaupungeista Helsinki, Vantaa, Tampere, Lahti, jopa rakas naapurimme Turku tekivät positiivisen tuloksen. Naantalikin sai tästä osansa, mutta se ilo loppuu kaikilta ensi vuonna. On syytä muistaa, että tämä talouden kasvu ei perustu todellisuuteen, eikä sen varjolla ole syytä tehdä pysyviä käyttötalouden menoja. Tämä velkarahalla elvyttäminen on ollut varmasti monelle kunnalle elintärkeää, mutta muistettava on, että tulevaisuuden veronmaksajat maksavat tästä kovan hinnan.

Naantalin investointiohjelma on talouden tulevaisuuden muutosten valossa valtava. Se olisi ollut näilläkin talouden spekseillä sitä. Olemme kuitenkin yhdessä virkamiehet, luottamushenkilöt ja luottamushenkilöiden takana puolueet sitoutuneet siihen, että muun muassa palveluverkkouudistus eli koulujen ja päiväkotien uudistaminen etenee suunnitellusti. Naantalin asukasluvun kasvupaine on kova. Tarvitsemme tänne työssäkäyviä perheellisiä nuoria aikuisia. Meillä tulee olla heille monimuotoista asumista tarjolla. Meillä tulee olla laajalla alueella tonttitarjontaa omakotitontteja varten. Meillä tulee olla kiinnostavia rivi- ja kerrostalokohteita. Meillä tulee olla monen tasoista vuokra-asumista tarjolla. Vuokra-asuminen on muuttumassa jatkuvasti suositumpaan suuntaan ja Naantalin Vuokratalot onkin vastaamassa tähän huutoon erinomaisesti. Palveluverkkouudistus tuo vetovoimaa Naantaliin. Modernit terveellä sisäilmalla varustetut koulut ja päiväkodit eivät valitettavasti ole kaikille kunnille itsestäänselvyys. Naantalin tulisi rohkeasti julistaa maailmalle mitä palveluverkkouudistuksemme tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään. Kultaisia vuosia ei tule unohtaa. Onneksi nyt olemme päässeet poliittisella puolella väännöissämme eteenpäin palvelutaloasiassa ja ymmärrämme kaikki päätöksentekijät, että kaikkein tarkoituksenmukaisinta on edetä yhdessä ja ripeästi.

Puhdas Saaristomeri on kaikkien meidän naantalilaisten ja varmasti lähialueilla asuvien toive ja etu. Puhtaat lähivedet on myös vetovoimatekijä. Kukapa ei muistelisi niitä lapsuuden kesiä kun ei ollut levätilanteesta kiinni pääsikö uimaan. Kaupunginhallitus esittääkin nyt talousarviossa, että varaamme lähivesien suojelua varten palveluiden ostoon 100 000€. Sosiaalidemokraatit tätä ansiokkaasti esittivät jo edelliseen talousarvioon, mutta nyt pääsimme keskustelemaan aiheesta perusteellisemmin kaupunginhallituksen käsittelyssä puolueiden välillä ja olimme yhtä mieltä siitä, että rahalla tulee saavuttaa konkreettisia tekoja, eikä niiden pidä hukkua hallinnollisiin kuluihin. Tämän kirjasimme myös ylös talousarviokirjaan.

 

Arvoisa herra puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut:

Sitten aiheeseen mikä tänään varmasti vielä kirvoittaa kielen ja moni saattaa sitä odottaakin kieli pitkänä.

Sanon tämän nyt niin selvästi kuin osaan: KOKOOMUS EI VASTUSTA MONITOIMIHALLIN RAKENTAMISTA!

Meillä Kokoomusvaltuutetuilla on selkeä yhtenäinen linja ja yhtenäinen tavoite saada Naantaliin toimiva ja nykynormit täyttävä monitoimihalli. Kokoomuksessa myös ymmärretään, että kaikkea kivaa ei ole mahdollista saada saman tien. Kaikki investointi tulee tehdä talouden ehdoilla. Hankkeen suunnittelulle on varattu rahat vuosille -23 ja -24. Toteutus seuraavalla suunnitelmakaudella. Tämä aikataulu on kuntatalouden muutoksen, ja kehittyvään velkamääräämme suhteutettuna täysin välttämätön. Tässä jos jossain kannattaisi nyt kuunnella talouden asiantuntijoita (enkä tarkoita pelkästään kokoomuslaisia tällä 😊) eikä mennä mutu-tuntumalla populismin virran mukana. Sanon vielä kerran, tämä on meille kokoomuslaisille tärkeä hanke ja se liippaa meistä jokaisen lähipiiriä voimakkaasti. 

Hyvät valtuutetut! Tärkeää on, että pidämme kotikaupunkimme puolta ja kehitämme sitä parhaamme mukaan. Valtuutettuna oleminen on vastuullista työtä, laitoin huolestuneena merkille miten vähäistä kiinnostusta Naantalin uuden strategian ensimmäinen seminaariosio herätti. Tuoleja oli tässä salissa vapaana ihan liikaa.

Olemme monella saralla uuden edessä, pidetään hihat tiukasti ylös käärittynä ja keskitytään siihen, että teemme parasta mahdollista työtä kaupunkilaisten eteen. Somessa ja muualla kirjoittelu provosoivaan sävyyn on yleensä populismia. Populismi harvoin on rakentavaa ja ilman sitä puolueet ja henkilöt tulevat aivan hyvin toimeen. Sitä ei tarvita kannatuslukujen nostoon, lienemme siitä elävä esimerkki! 😉

Lämmin jouluinen kiitos vielä kaikille sektoreille hyvästä valmistelusta talousarviokäsittelyssä. Erityinen kiitos uudelle kaupunginjohtajalle huippuhyvästä startista ja onnittelut ensimmäisen talousarvion maaliintulosta osaltasi Naantalissa.

Tänään on tulossa monia muutosesityksiä talousarvioon. Viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat tehneet valmistelussa huolellista työtä, joten..  Kokoomus kannattaa esitettyä talousarviota, eikä kannata tulevia muutosesityksiä.

Lopuksi Kokoomuksen ryhmä haluaa toivottaa hyvää ja rauhallista joulunaikaa jokaiselle kuulijalle!