Ikäystävällinen Naantali -ohjelma

2.5.2021

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Tero Tavio käytti alla olevan ryhmäpuheenvuoron valtuuston kokouksessa 15.3.2021.


Ikäystävällinen Naantali – ohjelman laadinta käynnistettiin v. 2019 ja on nyt edennyt valtuuston päätettäväksi.

Nyt hyväksyttävän ohjelman pohjatyö on ollut perusteellista. Ohjelman sisältöä tarkasteltiin kuudessa eri asiantuntijatyöryhmässä ja mikä tärkeää myös vanhuusneuvostosta on ollut edustajia mukana. Sellainen asiantuntemus on luonnollisesti korvaamatonta.

Kuten ohjelmassa todetaan se painottaa ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää sekä osallisuutta. Vaikka ikäihmisten määrän suhde muuhun väestöön nähden tulee dramaattisesti muuttumaan lähivuosina, on myös muistettava, että ikäihmisten yleiskunto ja terveyden tila on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana valtavasti parempaan suuntaan. Tämä johtaa väistämättä siihen, että ihmiset viihtyvät ja haluavat asua kotona pidempään. Senioriasukkaalla tuleekin olla mahdollisuus huolehtia itsestään aktiivisessa ja esteettömässä ympäristössä hyvien harrastusmahdollisuuksien parissa.

Palveluasumisen tarve tulee silti lisääntymään huomattavasti. Uuden yksikön sijainnista ja palvelun tuottajasta on erilaisia näkemyksiä. Keskustan alue on palveluiden kannalta luonnollinen sijainti. Aurinkosäätiö tekee erinomaista työtä, mutta nykyisen palveluasumisen yhteyteen kaavailtua asumista jarruttaa kaavan puute. Puistoalueelle kaavoittaminen tulee taatusti viemään vuosia, eikä näin ollen ehdi täyttämään lähitulevaisuuden tarpeita, eikä kaupungin asettamaa tavoitetta, että palvelutalo olisi käytössä vuosina 2024 – 2025. Luonnonmaan perhetalon läheisyyteen voisi olla ensimmäinen askel. Naantali on saaristokaupunki, mikä tarkoittaa myös sitä, että saaristonkin väki vanhenee. Tästä näkökulmasta ajateltuna Luonnonmaalle sijoitettu palvelutalo voisi olla kannatettava ajatus. Palvelut ovat sielläkin lähellä puhumattakaan siitä, että perhetalon läheisyys tuo vilkkautta ja iloa ikäihmistenkin arkeen.  Molempia tuskin saman aikaan rakennetaan, joten molemmat vaihtoehdot olisi hyvä pitää mukana, jotta eteneminen olisi mahdollisimman dynaamista.

Tehostetun palveluasumisen tarpeesta ja sen tarjonnan riittävyydestä on kannettu huolta. Sen tarpeesta tulevaisuudessa ei varmastikaan pystytä antamaan vedenpitäviä lausuntoja nyt, mutta on selvää, että ennaltaehkäisevät toimenpiteet auttavat luvun pysymistä maltillisena. On myös tärkeää, että pystymme reagoimaan ajassa, jos näyttää, että arviot ovat vääriä. 

Sote-uudistuksen soutaminen ja huopaaminen viimeisen vuosikymmenen aikana on tehnyt kuntapäättämisestä monimutkaista. Mitä tapahtuu Aurinkosäätön taloudelle sote uudistuksen tultua? Jäävätkö varat ja velat ennalleen? Kysymysmerkkejä on monia. Näin ollen on hyvä kuljettaa mahdollisimman leveää repertuaaria mukana. Naantali tulee tarvitsemaan myös yksityistä tuottajaa tulevaisuudessa. Tämä on täysin varmaa! Pelkästään tarvittavan henkilöstön saaminen tuottaa jo nyt haasteita, mitä se onkaan kun annetaan ajan kulua.

Ikärakenteen muutos on todellinen ja meidän täällä istuvien näkökulmasta ikää katsomatta myös pysyvä. Vuonna 2020 joka neljäs naantalilainen oli yli 65-vuotias ja luku käytännössä tuplaantuu kun mennään ainoastaan 15v ajassa eteenpäin. On selvää, että aikaa ei ole hukattavaksi ja toimeen palveluiden kehittämiseksi on ryhdyttävä.

Naantalin kaupunki siirtyy tulevaisuudessa asiakkaiden toimintakyvyn, sekä palvelutarpeen arvioinnissa RAI-indeksin käyttöön maan hallituksen linjauksen mukaisesti. Tämän ansiosta arviointiin osallistuu useampi ammattilainen ja näin ollen kuva ihmisen palvelutarpeesta on huomattavasti tarkempi ja yksilöidympi. On kaikkien etu niin kuntatalouden, puhumattakaan vanhuksen omasta näkökulmasta, että ihmistä hoidetaan mahdollisimman yksilöllisesti. Hoidon tarpeet ja toimenpiteet on perustuttava ihmisen tarpeeseen ei jonon pituuteen!

Arvoisa puheenjohtaja

Osoittaa kaupungiltamme vastuullisuutta ja välittämistä, että Ikäystävällisen Naantali – ohjelmaan on käytetty mittava määrä aikaa, resursseja ja asiantuntijoita. Päätöksentekijät ovat saaneet ajanmukaista tietoa ja ovat saaneet kuunnella mm. Anu Olkkonen – Nikulan asiantuntija – arvioita. 

Tärkein asia on se, naantalilaiset ikäihmiset saavat tarvitsemaansa palvelua, eli napakammin sanottuna oikeaa palvelua, oikeaan aikaan. Yhtä tärkeää on myös se, että jokainen vanhus kokee olevansa turvassa.