Tuuna Markku

Varatuomari, KTM

Rymättylä

66 v

Olen 66 –vuotias varatuomari ja kauppatieteiden maisteri ja olen toiminut Naantalissa 34 vuotta yrittäjänä omassa lakiasiaintoimistossa.

Naantalissa olen asunut nelisenkymmentä  vuotta  ja nykyään asun Rymättylän Röölässä ja sitä ennen perheemme asui 25 vuotta eri puolilla kantakaupunkia, joten tunnen sekä kaupungissa että saaristossa asumisen tarjoamat mahdollisuudet ja vaatimukset.

Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana kaupunginvaltuutettuna vuodesta 1997 alkaen. Kaupunginhallituksessa olin vuodesta 1997 vuoteen 2020 toimien myös kaupunginhallituksen puheenjohtajana yhtäjaksoisesti vuosina 2001 – 2019 ja nyt olen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

Minulle tärkeitä asioita Naantalissa ovat aina olleet kaupungin elinvoimaan liittyvät ratkaisut kuten yritystoiminnan edistäminen, monipuolisen tonttitarjonnan turvaaminen eri puolilla kaupunkia ja kaupungin talouden tasapaino.

Näistä asioista huolehtimalla luodaan edellytykset monipuolisten ja laadukkaiden palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille ja kannetaan vastuuta myös siitä, että yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti.

Molemmat lapseni perheineen asuvat myös Naantalissa, joten olen saanut läheltä seurata myös lasten ja nuorten palveluihin liittyvien asioiden hoitumista Naantalissa.

Koska Naantalissakin iäkkäämmän väestön määrää kasvaa muun Suomen lailla, niin meidän tulee seuraavalla valtuustokaudella  erityisesti pitää huolta sekä kotona asumista tukevien palvelujen että palveluasumisen eri muotojen  riittävästä tarjonnasta kysynnän koko ajan kasvaessa.

Palvelutalojen rakentamisasiassa ei ratkaisuihin päästä kinastelemalla rakennusten parhaasta paikasta, vaan tärkeintä on saada nopeasti rakentumaan ne hankkeet, jotka ovat toteutettavissa välittömin päätöksin ja samalla viedä eteenpäin niitä hankkeita, jotka vaativat vielä lisävalmistelua.    

Oma satama on Naantalille tärkeä. Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäsenenä sataman asiat ja satamayhtiön menestys ovat minulle tärkeitä asioita, koska niillä on välitön vaikutus kaupungin elinvoimaan ja talouteen.

Naantalilla on laaja saaristoalue, jolla asuu tuhansia vakituisia asukkaita, kymmeniä tuhansia vapaa-ajan asukkaita ja saaristossa vierailee vuosittain myös kymmeniä tuhansia turisteja.   Näiden ihmisten palvelutarpeiden huomioon ottaminen onkin tulevan valtuustokauden keskeinen tehtävä, sillä saariston vetovoima kasvaa koko ajan vapaa-ajan ja etätyön lisääntyessä.