Asunto-ohjelman kannanotto

25.2.2019

Naantalin kaupunginvaltuustossa 4.2.2019

Kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä, että tämä Asunto-ohjelman toimenpideohjelma tulee tuoda tänne valtuustoon tiedoksi, jotta meistä jokainen varmasti tietää, miten strategiaamme asumisen osalta lähdetään toteuttamaan.

Asunto-ohjelman linjauksessa on todettu:

Asunto-ohjelman laatimisen taustalla on ollut tarve nähdä kokonaisvaltaisesti, kuinka Naantalia kehitetään tulevaisuudessa. Kaupungin tavoitteena on olla tasa-arvoinen, esteetön, viihtyisä ja monia erilaisia asumisen tarpeita palveleva asuinkaupunki, jossa arvostetaan asukkaita ja kestävää kehitystä.

Asunto-ohjelma ottaa kantaa niihin keinoihin, joita kaupungilla on käytössään hyvän ja laadukkaan kaupunkiympäristön luomisessa nyt ja tulevaisuudessa. Asunto-ohjelman tavoitteena on tarkastella kaupungin asuntorakentamista sekä edellytyksiä ja lähtökohtia kaupungin toimenpiteille asuntotuotannon edistämisessä.

Käytännön strategisena tavoitteena on saada aikaan 150 asukkaan vuotuinen kasvu, joka käytännössä vaatii noin 150 uutta asuntoa. Asuntojen tulee olla monipuolisia, jotta erilaiset asuntotarpeet tulee saavutettua. Suurimmat keskittymät tulevat keskustaan kerrostaloina sekä Luonnonmaalle pientalovaltaisina omakoti- ja rivitaloasuntoina.

Meillä tulee olla riittävä kaavavaranto, jotta mahdollistetaan erilaisten asuntotarpeiden täyttyminen, käytännössä viisinkertainen varanto tarpeeseen nähden, josta sitten asunnonrakentajat voivat valita tarpeisiinsa sopivat tontit. Tällä hetkellä meillä on riittävä varanto, mutta se hupenee nopeasti elleivät kaavahankkeet etene suunnitellusti. Panostus kaavoituksen resursseihin tulee siis tarpeeseen, jotta kaavat saadaan vauhdilla valmiiksi suunnitelman mukaan.

Asunto-ohjelmassa painotetaan perheasuntojen valmistumista, jotta saisimme ikärakenteemme kehityksen kääntymään kohti lapsiperheitä viime vuosien kehityksestä poiketen. Panostus koulu- ja päiväkotiverkon uudistukseen sekä asuntomessut tukevat tätä tavoitetta.

Lisäksi tarvitsemme uusia yrityksiä ja niiden tuomia työpaikkoja, jotta halukkuus Naantaliin sijoittumiselle lisääntyisi entisestään. Viime kaudella KSJ vieraili Liedossa ja Kaarinassa, jotka ovat voimakkaimmin kasvaneet viime vuosina Turun seudulla ja tämä viesti oli terävä ja selvä – työpaikat tuovat asukaskasvun ja elinvoimaisuuden.

Tähän tulisi nyt kiinnittää enemmän huomiota sen lisäksi, että maineemme yritysystävällisenä kaupunkina ja seudun halutuimpana muuttokuntana on parantunut, kiitos kaupunginjohtajan ja elinkeinoasiamiehen ahkeran työn sekä poliittisen johdon sitoutumisen tähän tavoitteeseen.

Uusia työpaikkoja ja yrityksiä siis tarvitaan, jotta tavoitteemme ei jää paperille. Tämän eteen meidän kaikkien tulee ponnistella yhteistuumin.