Valtuustoryhmämme talousarviopuhe valtuuston kokouksessa

3.12.2017

Jan Lindström, valtuustoryhmän pj

Talousarvio 2018, Taloussuunnitelma 2019-21 ja veroprosentti sekä kiinteistövero

1. Valtio kiristää otettaan
Ilman erityistä Saaristolisää Naantalin valtionavut olisivat pudonneet viidessä vuodessa 20 miljoonasta alle 15 miljoonaan. Onneksi meillä Naantalissa on hyviä veronmaksajia, hyviä yrityksiä ja hyviä työntekijöitä – näillä eväillä eli verotulojen kasvulla ja toiminnan tuottavuuden kehittämisellä pystymme paikkaamaan valtion kiristykset.

Kiitos kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvästä TA valmistelusta meidän naantalilaisten hyväksi.

Investoinnit jatkuvat korkealla tasolla varmistaen palvelurakennusten ja infrastruktuurin hyvän tason ja laajenemisen. Palvelut laajenevat ja paranevat ilman, että joudumme tulo- tai kiinteistöveroja nostamaan.

Ensi vuoden talousarvio näyttää nyt pientä ylijäämää ja velkamäärämme on vain puolet kuntien keskiarvosta eli hyvässä mallissa. Taloutemme on kestävällä ja vakaalla pohjalla.

Budjetoinnissa on aina hyvä noudattaa varovaisuusperiaatetta, mutta tyypillistähän on, että noususuhdanteessa tulee yleensä enemmän ylijäämää kuin budjetoidaan, niin tänäkin vuonna 3-4 Me ja laskusuhdanteessa tulee aina entistä enemmän alijäämää. Kuntapuoli ei ole niinkään ketterä muutoksissa, kuten on moneen kertaan todettu. Onneksi taseemme on kunnossa ja sallii pienet heilahtelut.

2. Investoinnit

Kokoomusryhmämme on iloinen siitä, että pystymme parantamaan kuntalaisten vapaa-ajan palveluita monissa osissa viihtyisää saaristokaupunkiamme. Rymättylän koulun pihan muutokset ja lähiliikuntapaikan rakentaminen mahdollistavat palloilukentän tehokkaamman ja monipuolisemman käytön ja parantavat rymättyläläisten liikuntamahdollisuuksia.

Karvetin monitoimikenttä palvelee niin koululaisia kuin iltaliikuntamahdollisuuksia. Kuparivuoren urheilukentän kunnostus ja skeittiparkin laajennus täydentävät monipuolista tarjontaamme. Kaupunkilaisten yleistä ulkona liikkumista tuetaan rantaraitin osittaisella kunnostuksella Meri-Naantalin alueella ja Kalevanniemen rannoilla sekä päällystämällä kevyenliikenteen väyliä eri alueilla.

Tulevana ja kauan odotettuna investointina Kalevaniemeen tehdään tilantarvesuunnitelma tulevasta Palloiluhallista ensi vuonna. Varsinkin salibändin harrastajat ovat joutuneet ahdinkoon tilanpuutteessa, mutta myös monet muut harrastajat, koska Naantalissa on erittäin hyvin ja aktiivisesti toimivia monia seuroja ja järjestöjä, jotka tärkeää nuoriso- ja liikuntatoimintaa järjestävät. Tuleeko tästä aikanaan kaupungin oma kiinteistö, kiinteistöyhtiö vai mikä rahoitusmalli, ratkaistaan myöhemmin. Tärkeintä on, että etenemme suunnitelmassa Kouluverkko-suunnitelman vahvistuttua ja alkuraha 60 000 euroa on nyt merkitty vuodelle 2021.

Koulut, päiväkodit ja muut palvelurakennukset pidetään asianmukaisessa käyttökunnossa. Kalevaniemenkoulun peruskorjaus etenee tarkennettujen suunnitelmien mukaan ja Maijamäenkoulussa tuntuu riittävän kunnostettavaa vuosi toisen jälkeen.

Matkailurakennuksia kunnostetaan myös. Kaivokatu 5 eli nykyinen Muumimaailman toimistotalo ja kahvila vaatii kunnostuksen, kuten meistä moni on huomannut. Talon ulkokuori ei ole kunnossa ja pian se alkaa olla vaarallinen ellei kunnostusta nopeasti tehdä. Uusi kymmenvuotinen sopimuksemme Muumimaailman kanssa tukee vahvaa matkailuimagoamme. Viime kesä, vaikka monen mielestä huono olikin, toi pitkästä aikaa kasvua Muumimaailman kävijämäärään.

Tuulensuojan entiset pesutilat ja Amandiksen tiloja kunnostetaan asianmukaisiksi. Molemmat tukevat matkailun ja matkailupalveluiden kehittymistä rannassa.

Naantalin rakennuttamat kiertoliittymät Ruonaan, Kylpylän edustalle ja viimeisenä Kreivinkadun kulmaukseen ovat olleet onnistuneita ratkaisuja ja parantaneet liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta.

Tuleva kylpyläaiheinen patsas Kreivinkadun ympyrään tulee toivottamaan kaikki tervetulleiksi uuteen keskustaan. Myös Taimon ja Nuhjalan alueen ihmiset ovat toivoneet kiertoliittymää Nuhjalantien ja Aurinkotien risteykseen ja tämä tulisi huomioida alueen kaavoittamisessa.

3. Naantalin vetovoimaa parantavat investoinnit ja toimenpiteet.

Luonnonmaan Kukolan alueen ja Luolalan uudet kaavat mahdollistavat teollisuus- ja palveluyritysten sijoittumisen näille alueille. Alueiden tehokkaaseen markkinointiin lisättiin hallituksessa rahaa ja sillä pyritään työpaikkojen syntymiseen nopeutuneella tahdilla ja Turun alueen voimakkaan talouskasvun hyödyntämiseen.

Keskustan rakentaminen alkaa ja tuo lisää kerrostaloasuntoja palvelujen läheisyyteen. Tämä toisaalta mahdollistaa vanhempien

asuntoalueiden väljistyneen asumisen tehostamista, kun niissä nyt asuvilla iäkkäämmillä henkilöillä on mahdollisuus hakeutua keskustaan. Näin esimerkiksi Taimon alueella tai Saaristo-osissamme asuvilla on parempi mahdollisuus luonnolliseen ja usein tarpeelliseen asuinkiertoon ja samalla lapsiperheillä mahdollisuus ostaa kohtuuhintaisia omakotitaloja valmiiksi rakennetuilla alueilla.

Pientalotuotantoon sopiva Kukolaisten asuinalue Luonnonmaalla laajenee ja tarjoaa monipuolisia ja viihtyisiä mahdollisuuksia asuntorakentamiseen naantalilaisille ja Naantaliin muuttaville perheille. Soinisista ja Immasista löytyy vielä joitakin valmiita kaupungin edullisia tontteja, Rymättylässä ja Merimaskussa samoin ja Golf kenttien läheisyydestä Vengassa ja Luonnonmaalla löytyy myös useita houkuttelevia asuin- ja loma-asuntotontteja niitä etsiville tai tarvitseville. Pitäisikö meidän lisäksi avata Velkualle uusia merellisiä tontteja, sitä kannattaa miettiä, jotta myös Velkualle saadaan uusia lapsiperheitä palveluita käyttämään.

Keskusta-alueelle tarvitaan Naantalin oma Yritystalo. Tämän kiinteistöyhtiön perustamista varten on varattu osakepääoma suunnitelmavuodelle 2019. Tällä toimenpiteellä varmistetaan naantalilaisille yrityksille mahdollisuus jatkaa toimintaansa Naantalissa tai muille yrityksille mahdollisuus sijoittaa toimintoja Naantaliin, kun Keskustan asuntorakentamisen tieltä puretaan nykyisiä tiloja. Kaupungin mukanaolo tällaisessa yhtiössä on perusteltua, jotta voimme tarjota kilpailukyisiä ja monipuolisia mahdollisuuksia yrityksille sijoittua Naantaliin ilman, että niitä kuitenkaan muuten taloudellisesti tuemme vaan niin, että he itse kohtuulliset kulut keskeisistä ja nykyaikaisista tiloista maksavat. Uskon, että tämä tukee strategiaamme ja antaa Naantalista kuvan yritysystävällisenä kaupunkina, joka kasvaa ja tarjoaa mahdollisuuksia menestyä.

Matkailun markkinointiin panostaminen on mielestämme myös investointi tulevaisuuteen, työpaikkoihin ja asukasmäärän kasvuun. Pienvenesataman vetovoimaa tulee parantaa kulttuuriperintöämme kunnioittaen. Rannan tuntumassa sijaitsevat venealtaat, ovat aikansa eläneet ja nämä rannan keskeiset alueet on saatava tehokkaampaan käyttöön. Puolet niistä on nykyisin tyhjillään – tai no ei ehkä tyhjillään, mutta eivät asianmukaisessa käytössä vaan roskien ja kaislojen peittäminä, haisevina ja epämiellyttävinä keräilyaltaina. Kuvitelkaa, kun esimerkiksi Kaivohuoneen edustan altaat avattaisiin keskikokoisille veneille, altaat ruopattaisiin ja reunat kunnostettaisiin. Meistä voisi tulla pienimuotoinen Monaco tai St. Tropes. Vesiaiheinen nähtävyys, suihkulähde tai vastaava voisi kruunata uudistetun rannan!

Tämän tyyppiset investoinnit rantaan toisivat yhdessä valaistuksen ja äänentoiston kanssa varmasti lisää vetovoimaa. Matkailun tuleva Masterplan tuo varmasti vielä lisää hyviä ideoita. Pääasia on, että etenemme asioissa, tuemme ja hyödynnämme vahvuuksiamme. Tämä tuo meille lisää matkailutuloja ja työpaikkoja, jatkossa toivottavasti myös entistä enemmän ympärivuotisia työpaikkoja ja palvelutarjontaa.

Venesataman yksityistäminen ja uuden yrittäjäkaksikon rohkeat näkemykset sekä riskinottokyky alkavat jo näkyä rannassa yhtenä uutena vahvuutena ja venematkailua lisäävänä toimenpiteenä. Oli erinomainen päätös yksityistää venesatama ja sen toiminnot!

Asuntomessuihin otamme kantaa lähiaikoina, nyt budjetissa on varattu rahat projektin aloittamiseen ja maanostoon. Kustannukset näyttävät kuitenkin saatujen selvitysten mukaan kasvavan, samoin riskit ja samaan aikaan mahdollisen lisätulon suuruus näyttää entistä epävarmemmalta, koska asuntomessut ajoittuvat juuri parhaimman matkailusesonkimme kanssa päällekkäin. Selvää siis lienee, että

matkailua asuntomessut eivät pelasta, se on tehtävä muilla toimenpiteillä. Mielestämme asiaa tulee pohtia perusteellisesti ja miettiä myös muita mahdollisia toimenpiteitä vaihtoehtoisten vetovoimatekijöiden luomiseen Naantalissa.

4. Käyttötalous, palvelut laajenevat ja paranevat!

Palveluitamme ei supisteta eikä laatua heikennetä, päinvastoin, teemme pieniä parannuksia.

Kaupunki laajentaa bussien liikennöintiä Saaristo-Naantaliin lisäämällä myöhemmän iltavuoron, jolla toivotaan olevan perheiden arkea ja harrastusmahdollisuuksia parantavia vaikutuksia. Tämä on parin vuoden kokeilu, jonka jälkeen asiaa harkitaan uudelleen. Toivon, että Saariston asukkaat Merimaskussa ja Rymättylässä tarttuvat tähän mahdollisuuteen ja oppivat nopeasti hyödyntämään tämän mahdollisuuden.

Me Kokoomuslaiset haluamme vahvistaa Naantalin lapsiystävällistä imagoa ja tukea perheiden erilaisia vaihtoehtoja lastensa kotihoidossa lisäämällä Naantalilisän tukea parilla kympillä per lapsi per kk.

Syksyllä käyttöön otettavalla seniorikortilla tuetaan ikääntyneen väestön harrastusmahdollisuuksia.

Lasten ennalta ehkäisevää hammashoitoa parannetaan xylitoli - pastilleilla normaali hammashoidon lisäksi.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan avustusten määrää nostetaan. Ja mikä vielä tärkeämpi, alamme tukea matalan kynnyksen harrastustoimintaa omalla 20 000 euron avustusmäärällä. Kokoomuksen ajama Harrastustakuu alkaa siis toteutua Naantalissa

ja pyrimme jatkossa saamaan jokaisen nuoren kehittävän harrastuksen pariin, jokaisen oman mieltymyksen, taipumusten ja vahvuuden mukaan. Kun tämä toiminta saadaan kunnolla toimimaan niin se vaatinee vielä lisää tukea ja resursseja, mutta varmasti vähentää ongelmia ja kustannuksia nuorison syrjäytymisen ehkäisyssä.

Lisäksi tuetaan Birgitta -oopperan tekemistä 575 -juhlavuotenamme 40 000 eurolla ja aloitetaan Naantalin Historian kirjoitus suunnittelulla.

Saaristolautakunnan avustusmäärää lisätään ja tällä pyritään Saaristo-Naantalin keskusten, kuten Röölän, Merimaskun kirkonkylän ja Velkuan tapahtumatarjonnan lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Saaristoalueidemme yhteisöllisyys on tärkeä vetovoimatekijä. Kaupunginhallitus velvoitti pöytäkirjamerkinnällä Saaristolautakunnan miettimään toimenpiteitä vastuualueensa aktivoimisesta ja päätti, että pitäjäkyltit säilytetään eri Saaristotaajamissa, ne ovat osa alueiden kulttuurihistoriaa.

Yksityistieavustuksia korotetaan ensi kertaa kuntaliitoksen jälkeen ja tällä edesautetaan varsinkin Saariston asutuksen kulkumahdollisuuksia ja teiden kunnon parantamista sekä ylläpitoa. Toki teiden käyttäjät edelleen maksavat suurimman osan kuluista ja määrittelevät itse teiden kunnon ja palvelun tason.

Vuosi toisen jälkeen puhumme ennaltaehkäisevästä työstä siellä tai täällä ja meillä jokaisella on varmaan oma ja oikeutettu käsityksemme mitä se on ja mitä pitäisi tehdä, mutta nyt on aika määritellä asia tarkemmin ja siksi kaupunginhallitus teki asiasta pöytäkirjamerkinnän, joka velvoittaa selvittämään asian ensi kevään aikana. Merkintä kuuluu seuraavasti: ”Tehdään kokonaisselvitys kevään 2018 aikana mitä ennaltaehkäisevällä työllä tarkoitetaan, mitkä ovat

ennaltaehkäisevien toimintojen vaikutukset ja vaikuttavuus? Mitä kaikkea ennaltaehkäisevää työtä tehdään ja millä toimialoilla sekä mitä ennaltaehkäisevää yhteistyötä toimialojen välillä jo nyt tehdään”.
Tämän jälkeen meidän on helpompi kohdistaa resursseja sinne missä niillä on suurin merkitys ja vaikuttavuus. Tämä on myös erittäin tärkeää, kun Sote -uudistus tulee ja meille jää suurempi rooli ennaltaehkäisevässä paikallisessa työssä.

5. Verot

Toisin kuin eräät muut ryhmät, Kokoomus ei veroja rakasta, mutta ymmärrämme sen, että niitä tulee kohtuullisesti maksaa yhteiskuntamme ja hyvinvointimme takaamiseksi tasapuolisesti kaikille kuntalaisille.

Emme nyt esitä veronalennusta, koska haluamme odottaa Sote - uudistuksen vaikutuksia Naantaliin. Mutta toivomme, että verot ja maksut pidetään kohtuullisina ja samaan aikaan kehitämme ja uudistamme kaupunkimme palvelutuotantoa entistä tuottavammaksi ja tehokkaammaksi. Ateria- siivous- ja kiinteistöhoidon palvelu-uudistus on tässä hyvä esimerkki. Palvelujen laajuutta tai tasoa huonontamatta karsimme ennakkoluulottomasti kustannuksia puolen miljoonan verran. Palvelustrategiatyötä tulee jatkaa ja laajentaa sekä aiemmin keskusteltu Tavoiteorganisaatio tulee määritellä Soten jälkeiseen aikaan.

Naantalista puuttuvat toimintaa mittaavat mittarit, joilla voisimme verrata itseämme muihin kuntiin ja siksi kaupunginhallitus teki asiasta

seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Kaupunginhallitus pyytää selvitystä ja arviointia siitä, mitä mittareita Naantalissa aiotaan ottaa käyttöön strategisen työn ja kustannusten sekä toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Maisemataulukosta on luovuttu v 2016, eikä kaupungilla ole yhteisesti sovittuja vertailulukuja tai toiminnan kvalitatiivisia, järjestelmällisesti tuotettuja tietoja, jotka olisivat vertailukelpoisia muihin kuntiin.

Yksi iso kiinteistöveroja maksava laitos tulee valmiiksi Naantalissa tämän vuoden lopulla eli TSE Oy:n rakennuttama, 260 Me maksava, monipolttoainevoimalaitos, joka tulee tuottamaan kaukolämpöä koko Turun seudulle, höyryä teollisuudelle sekä sähköä valtakunnan verkkoon ja toki myös naantalilaisille käyttämällä jopa 70% kierrätyspolttoaineita tulevaisuudessa. Laitos lisää Naantalin kiinteistöverotuloja noin 400 000 euroa vuodessa ja varmistaa voimalaitostyöpaikat, välilliset puupohjaisen polttoaineen keräykseen ja kuljetukseen liittyvät työpaikat sekä Naantalin satamatulot, koska niin hiili kuin osa puupohjaisesta polttoaineesta tuodaan laitokselle sataman kautta. Tähän toimintaan liittyvät investoinnit ovat jo toimitusvaiheessa. Toivottavasti Suomen lainsäädäntö sallii jatkossa myös muun kierrätyspolttoaineen käytön laitoksessa, jotta paikallista kierrätystä sekä Suomalaista teknologiaa päästäisiin hyödyntämään täydellä teholla uudessa laitoksessa.

Laitoksen välilliset tulot Naantalille ovat huomattavat.

Asumiskustannusten nousu Naantalissa ja asumiskustannusten kilpailukyky alueellisesti askarruttaa ryhmäämme. Tulevassa strategiavalmistelussa, kun mietimme vetovoimatekijöitämme, tähän tulee perehtyä tarkemmin ja miettiä keinoja kustannustason alentamiseksi ja Naantalin houkuttelevuuden lisäämiseksi asuinpaikkana Turun seudulla.

Toinen merkittävä asukkaita houkutteleva mahdollisuus on merellisen Naantalin avaaminen ja hyödyntäminen asuinpaikkoina entistä laajemmin, tähän löytynee kaavoituksellisia keinoja niin Manner- Naantalissa kuin Saaristo-osissammekin ilman, että kaunista ja viihtyisää kaupunkiamme tuhoamme. Tämä sama trendi näkyy niin Turussa Hirvensalon ja Kakskerran alueiden kuin Kaarinassa Koriston ja Harvaluodon alueiden hyödyntämisessä. Meidän tulee tähän vastata omilla vahvuuksillamme ja saada parhaat veronmaksajat ja parhaat yritykset muuttamaan Naantaliin!