Tässä meidän Kokoomuksen tavoitteet tuleville valtuustokausille. 

31.3.2017

Mitä voidaan tehdä paremmin lupailematta kaikenlaista höttöä jotta saadaan vaan ääni vaaleissa?

Kuinka moni asia on aidosti huonosti Naantalissa?

Mitä voidaan tehdä paremmin lupailematta kaikenlaista höttöä jotta saadaan vaan ääni vaaleissa?

Mitä hyvää sinun politiikkasi tuo Naantaliin jotta pysytään tulevaisuuden haasteissa, eikä sammaloiduta, nähdään myös kestävä ja realistinen tulevaisuus?

Tässä meidän Kokoomuksen tavoitteet tuleville valtuustokausille. 

Kokoomuksen kunnallispoliittiset tavoitteet 2017-2020 Turvallinen ja uudistuva Saaristo – Naantali

1. Lähipalvelut
● Vaikuttaminen tulevassa Maakuntahallinnossa ja lähipalveluiden turvaaminen. Haluamme säilyttää oman iltapäivystyksen terveyskeskuksessa.
● Vanhus- ja hoivapalveluiden kehittäminen ja kotona asumisen mahdollisuuden turvaaminen .
● Kotihoidontuen kuntalisän jatkuminen Naantalissa vähintään nykyisellä tasolla.
● Palvelusetelien käytön laajentaminen.
● Valinnan mahdollisuuksien lisääminen perhepäivähoitoa ja yksityistä päivähoitoa lisäämällä.
● Monipuoliset yksityiset hoiva-ja asumispalvelut ikäihmisille lisäämään valinnanmahdollisuutta.
2. Turvallisuus ja toimiva liikenne
● Kattava ja tehokas joukkoliikenne.
● Tietoliikenteen toimivuus koko kunnan alueella.
● Turvallinen koulutie.
● Viihtyisä, turvallinen ja uudistuva keskusta-alue.
● Maksuton yhdysliikenne saaristoon.
3. Koulutus
● Kouluverkon harkittu kehittäminen lapsiluvun ja eri alueiden tarpeiden mukaan .
● Tasokas, nykyaikainen ja monipuolinen perusopetus ; hyvät tilat, riittävät resurssit.
● Kasvun ja oppimisen erityistarpeiden varhainen toteaminen ja tukeminen.
● Saariston koulujen säilyttäminen.
● Jatkokoulutuspaikka jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle.
● Syrjäytymisen ehkäisevä elämänpolku jokaiselle oppilaalle. 10-luokan
käynnistäminen tarvittaessa.
● Oman lukion säilyttäminen.
● Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluiden riittävä saatavuus.
4. Elinvoima – Yrittäjät
● Maakunnan paras paikka yrittää.
● Paikallisten yrittäjien mahdollisuus osallistua kaupungin hankintoihin.
● Teollisuus- ja yritystonttien tehokas kaavoittaminen
● Merellisyyden ja saariston hyödyntäminen kaavoituksessa ja maapolitiikassa uusien asukkaiden saamiseksi.
● Naantalin kehittäminen ympärivuotisena matkailukaupunkina.
● Aktiivinen naantalilainen työllisyyspolitiikka.
● Olemassa olevien kyläkeskusten säilyttäminen elävänä.
5. Harrastukset
● Harrastuspaikat ja mahdollisuudet kulttuurin ja liikunnan parissa
6. Talous ja kunnan itsenäisyys
● Veronprosentin alentaminen ja kilpailukykyisenä pitäminen.
● Talouden tasapaino ja velan määrän vähentäminen.
● Naantali säilyy itsenäisenä kuntana.
kaikenikäisille.