Turvallinen ja uudistuva saaristokaupunki Naantali

Talous ja kunnan itsenäisyys

· Naantali säilyy itsenäisenä ja elinvoimaisena kuntana

· Pidämme veronprosentin ja maksut kilpailukykyisenä

· Pidämme talouden tasapainossa ja velan määrän kohtuullisena

· Hyvän taloudenpidon avulla pidämme huolen nykyisen palvelutason säilymisestä

Koulutus ja varhaiskasvatus

·  Päiväkoti- ja kouluverkon uudistaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti

·  Kotihoidontuen kuntalisän säilyttäminen

· Tasokas, nykyaikainen ja monipuolinen perusopetus; hyvät tilat ja riittävät       resurssit

· Turvallinen koulu kaikille ja nollatoleransi kouluväkivallan sekä kiusaamisen kaikille muodoille

·  Kasvun ja oppimisen erityistarpeiden varhainen toteaminen ja tukeminen

·  Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluiden riittävä saatavuus

·  Oman lukiokoulutuksen säilyttäminen

 Asuminen ja ympäristö

· Monipuolinen ja houkutteleva tonttitarjonta koko kaupungin alueella

· Asuntomessujen toteutus ja tehokas hyödyntäminen asumisen markkinoinnissa

· Merellisyyden ja saariston hyödyntäminen kaavoituksessa ja maapolitiikassa uusien asukkaiden saamiseksi

·  Nykyisten kyläkeskusten säilyttäminen elinvoimaisina

Yrittäminen ja työllisyys

· Maakunnan paras paikka yrittäjille

· Monipuolinen ja riittävä teollisuus- ja yritystonttien tarjonta

· Nesteen alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja

· Keskustan elävöittäminen, yritystilojen ja palveluiden tarjonnan lisääminen

· Naantalin kehittäminen ympärivuotisena matkailukaupunkina

Ikäystävällinen Naantali

· Ikäihmisten oikeat palvelut oikeaan aikaan, asiakas on kaiken keskiössä

· Ennaltaehkäisevien ja hyvinvointia tukevien avopalveluiden kehittäminen

· Palvelurakennetta kehittämällä mahdollistetaan kotona-asuminen mahdollisimman pitkään

· Omaishoidon tukeminen

· Ikäihmisten joustavien asumispalvelujen kehittäminen

· Palvelu- ja tehostettuun palveluasumisen lisätilojen rakentamispäätös vuoden 2021 aikana

Sosiaali- ja terveyspalvelut

· Terveyskeskus- ja hammashuoltopalvelujen säilyttäminen koko kaupungissa

· Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanoton säilyttäminen

· Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

· Palvelusetelien käyttömahdollisuuksien laajentaminen

Turvalliset ja toimivat yhteydet

· Kattava ja kustannustehokas joukkoliikenne sekä saariston yhdysliikenne

· Toimiva tietoliikenne koko kunnan alueella

· Turvallinen koulutie

· Kevyen liikenteen väylien ja tievalaistuksen vaiheittainen lisääminen saariston pienen rengastien varrelle

· Keskusta-alueen kevyenliikenteen reitit selkeiksi ja toimiviksi

· Esteetön keskustaympäristö

 Vapaa-aika ja harrastukset

· Mahdollisuudet monipuoliseen kulttuurin- ja liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille

· Liikunta- ja urheiluseurojen tukeminen

· Toimivat lähiliikuntapaikat

· Naantaliopiston ja musiikkileikkikoulun säilyttäminen

· Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden säilyttäminen

· Monitoimihallin rakentaminen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajanharrastajien käyttöön