Plathin-Kankare Julia

Asianajaja, varatuomari

Soininen 

45v

Minulle on ensiarvoisen tärkeää olla mukana kehittämässä Naantalia kiinnostavana ja varteenotettavana kohteena niin asuinpaikkana kuin yritystoiminnan harjoittamisen kannalta. Naantalin kiinnostavuuden kehittäminen asuinpaikkana ja yritystoiminnan harjoittamisessa tulisikin asettaa selkeäksi päätöksenteon tavoitteeksi.

Edellä mainitun tavoitteen toteuttamisessa Naantalin saaristolaisuus ja merellisyys ovat valttikortteja, joita tulee korostaa ja käyttää. Tämän täytyy kuitenkin tapahtua ekologisesti kestävällä tavalla. Puhtaan Itämeren turvaaminen onkin minulle erityisen tärkeää ja saaristokaupunkina Naantalilla on tässä asiassa iso rooli.

Koen, että olen kuluneella valtuustokaudella saanut ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenenä vaikuttaa minulle tärkeisiin asioihin ja haluan olla niihin jatkossakin vaikuttamassa. Olen Naantalin kokoomuksen hallituksen sihteeri sekä Naantalin kokoomuksen kunnallisjärjestön hallituksen sihteeri, missä tehtävissä olen myös päässyt konkreettisesti seuraamaan ja osallistumaan kuntatason päätöksentekoon.

gsm 040 5193569

email julia@plathinkroneld.fi