Nikula Mika

Yrittäjä

Karjaluoto

48v

Uutena naantalilaisena haluan olla mukana kehittämässä kotikaupunkiani.

Kaupungin on jatkuvasti kehitettävä elinvoimaansa, jotta voidaan taata kaupunkilaisille hyvät palvelut jatkossakin. Tuottamalla palvelut kustannustehokkaasti voidaan palvelujen määrä ja taso säilyttää nykyisellään tai niitä voidaan jopa kasvattaa.

Kuntatalous tulee kohtaamaan jatkossa yhä kovempia haasteita. Parhaiten tulevat selviämään ne kunnat, jotka ovat ajoissa valmiina vastaamaan haasteisiin sekä rohkeita kokeilemaan uusia toimintamalleja.

mika.nikula@talotekniikkatiimi.fi

050 9188938

www.facebook.com/Nikula.Mika

Mika Nikula | LinkedIn

http://twitter.com/mikanikula7