Kemppe Riitta

Osastonsihteeri, eläkkeellä

65v

Olen ehdokkaana Naantalissa, koska haluan Naantalin olevan jatkossakin hyvä paikka asua.

Olen äiti sekä isoäiti, elämänkokemuksia on siis kertynyt monelta elämän osa-alueilta vuosien myötä.

Toivon kaikille kuntalaisille hyviä ja tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia sekä samalla monipuolisia vapaa-ajantoimia niitä haluaville.

Naantalin hyväksi todetut terveyspalvelut kuntalaisten saatavilla jatkossakin. Terveyskeskukseen on saatava arkipäivisin virka-aikana yhteys välittömästi. Hoidon tarve on arvioitava viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Naantalin kaunis saaristo on myös osa hienoa kaupunkiamme, saariston toimivaan kehitykseen haluan olla sydämellä mukana. Saaristo on Naantalissa lähellä ja helposti saavutettavissa niin autoillen, pyöräillen kuin vesiteitsekin, motoristeja unohtamatta.

Maksuttomat lossit ja yhteysalukset mahdollistavat turvalliset ja tarpeelliset liikkumiset vakituisille asukkaille kuin myös matkailijoille ja kesäasukkaille.

Lähiruuan tärkeys nykypäivänä on mielestäni myös otettava huomioon. Lähiruoka edistää alueiden omaa ruokakulttuuria tuomalla esiin alueen raaka-aineita, ja ruuanvalmistustapoja sekä paikallista ammattiosaamista.

Olen Sydämellä mukana kuntavaaleissa Naantalissa.

gsm    040 4163 789

Sähköposti:  riitta.kemppe@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/riitta.kemppe