Jyväkorpi Antti

DI kehityspäällikkö

Taimo-Nuhjala

49v

Naantalin elinvoimaisuutta on kehitettävä keskustaa elävöittämällä.  Kaupungin menestyminen on varmistettava luomalla uusia työpaikkoja teollisuuden ja yritysten mahdollisuuksia parantamalla. Matkailua tulee kehittää hyödyntäen Naantalin merellisyyttä ja saaristoa sekä lähiruuan tarjoamia mahdollisuuksia. Kaikilla kaupunkilaisilla on oltava mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen.

Antti Jyväkorpi | Facebook

044 - 700 1500

anttijyv@gmail.com