Kokoomus sanoo kyllä!

  • Nopealle hoitoon pääsylle. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoa ja hoivaa saa silloin, kun sitä tarvitsee. 

  • Ihmisten vapaudelle valita. Esimerkiksi palveluseteli antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, mistä palvelunsa hankkii.

  • Palveluiden saatavuudelle. Tarvitsemme palveluiden tuottajiksi julkisen sektorin lisäksi yrityksiä ja järjestöjä.

  • Fiksulle taloudenpidolle. Se turvaa palvelut myös tulevaisuudessa.

  • Terapiatakuulle. Parantamalla pääsyä mielenterveyspalveluihin vähennämme inhimillistä kärsimystä, sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyttä.

  • Laadukkaille ikäihmisten palveluille. Jokaisella on oikeus arvokkaaseen ja itsensä näköiseen vanhuuteen. Epäkohtiin vanhusten hoivassa on puututtava.

  • Lasten ja perheiden hyville palveluille. Varhainen tuki ja apu ehkäisevät ongelmien syntymistä. 

  • Hyvinvoivalle ja osaavalle henkilöstölle. Pidetään huolta hyvinvointialueiden ammattilaisten jaksamisesta.

  • Laadukkaille ja yhdenmukaisille pelastuspalveluille. Apua on saatava nopeasti, kun sitä eniten tarvitsee – kaikkialla Suomessa.