Aluevaalit 2022

Suomen ensimmäiset aluevaalit

23. Tammikuuta 2022


Kesällä 2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveysalan uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Näiden hyvinvointialueiden tehtävänä tulee olemaan sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue koostuu Varsinais-Suomen maakunnan kunnista. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet tullaan valitsemaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikauden pituus on neljä vuotta kerrallaan.

Aluevaltuusto säätää hyvinvointialueen tavoitteista

Varsinais-Suomen aluevaltuusto tulee koostumaan 79 varsinaisesta jäsenestä. Nämä jäsenet tulevat käyttämään ylintä päätösvaltaa ja vastaamaan hyvinvointialueen toiminnasta sekä taloudesta.

Aluevaltuusto nimittää hyvinvointialueen hallituksen, hyvinvointialuejohtajan sekä aluevaltuuston alaiset toimielimet. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallintoa ja sen taloutta hallituksen alaisena.

Aluevaltuusto säätää hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä ja taloussuunnitelmasta sekä -arviosta.

Asukkaana voit vaikuttaa oman hyvinvointialueesi asioihin

Hyvinvointialueen asukkaana merkittävin tapa vaikuttaa oman hyvinvointialueen asioihin on äänestää aluevaaleissa.

Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022

Ennakkoäänestys ulkomailla 12.-15.1.2022

Aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022